En toen was alles anders.
Angst voor het virus; onzekerheid over de toekomst; eenzaamheid; huidhonger…
Sociale veranderingen die voor sommigen een zegen en voor anderen een kwelling zijn.
Twee kanten van dezelfde ‘medaille’.

Voor mijzelf gesproken: het went gek genoeg wel, dat afstand houden.
Het lijkt een soort automatisme te zijn geworden.
Corona heeft ons gedwongen anders te kijken naar gedrag dat we als vanzelfsprekend waren gaan zien (verkouden naar kantoor gaan) of als noodzakelijk kwaad hadden omarmd (‘ontstressen’ in de file). Om nog maar te zwijgen over het vele vliegen, waar al zoveel over is gezegd en geschreven.
Of ons gedrag ook blijvend zal veranderen is koffiedik kijken. Maar juist door het huidige semi-permanente karakter kan het toch haast niet anders, dan dat niet alles terugkeert naar het oude. Gelukkig maar, zou ik zeggen.

Dat brengt me bij de kernwaarden van De Heeren: de 7 Goed Leven principes. Oorspronkelijk hebben we deze principes opgesteld met als doel een “maximale waardetoevoeging van de mens aan het creatieproces”. In het licht van de door Corona afgedwongen sociale veranderingen blijken de principes zeer relevant. Zo zijn we ons er meer van bewust dat de omgeving waarin we werken van grote invloed is op ons werk. Laten we in de toekomst onze verantwoordelijkheid blijven nemen richting medemens en milieu en vaker vanuit huis werken (zeker bij verkoudheid). Met als bonus dat we niet meer hóeven te ontstressen in de file, dat we efficiënter weten te vergaderen en dat we met aandacht kunnen werken, genieten en ontspannen.

Naast een bevestiging van onze kernwaarden, verandert er natuurlijk wel het een en ander in het creatieproces. De onvoorziene situatie dwingt ons anders te gaan denken. Dat vraagt om een grote mate van creativiteit ten aanzien van dit proces. Zeker als het aankomt op de door ons van groot belang geachte co-creatie. Het belang van Face-to-Face contact is door Corona zeer duidelijk geworden. Het blijft echter uitdagend om binnen de Corona regels in een minimaal aantal Face-to-Face sessies een maximaal gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Creatief denken behoort volgens het World Economic Forum tot de top 3 vaardigheden die van belang zijn om in 2022 te beheersen. Corona heeft dit belang onderstreept en laat ons de kracht van creatief denken zien. Snel schakelen, nieuwe ideeën bedenken, kijken wat wel mogelijk is. Vanuit een nieuwe invalshoek naar je kennis, kunde, diensten en producten kijken en die op een andere manier inzetten. En het gangbare “kan niet, want..”, draait om naar “ja, en dan doen we het zo….”. Iedereen zal creatief moeten denken over nieuwe producten en businessmodellen, over anders samenwerken en over het creatieve proces zelf.
Wij denken graag met u mee!

Wietse Zeedijk
Founder/Creative Director Heeren Creëren