In een tijd waarin een aanzienlijk deel van Nederland stemde op een partij die drijft op onderbuikgevoelens en waarin ‘hoop’ wordt geroepen maar de realiteit uitsluiting en desinformatie schetst, voelde ik de noodzaak om actie te ondernemen. Als creatief individu en oprichter van Heeren Creëren, is het mijn overtuiging dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst die we willen zien. Zo werd “Iedereen Weer op 1” geboren.

De aanleiding voor dit initiatief is de recente verkiezing, waar ongeveer een kwart van Nederland stemde op een partij die niet bepaald bekend staat om zijn democratische karakter en waarvan de agenda eerder lijkt te draaien om polarisatie dan om daadwerkelijke hoop.

De ‘Agenda van Hoop’

“Iedereen Weer op 1” is onze reactie op deze situatie. Het is meer dan een tegenreactie; het is een uitnodiging aan eenieder die gelooft in positieve verandering, inclusiviteit en een hoopvolle toekomst voor ons allemaal. De “Agenda van Hoop” is ons antwoord op een samenleving die schreeuwt om verbinding en begrip.

Diversiteit
Waardeer en vier de rijkdom van verschillende culturen, achtergronden en perspectieven in onze samenleving. Stimuleer open dialogen die begrip en verbondenheid bevorderen.

Gelijkheid
Omarm gelijkheid en rechtvaardigheid. Pleit voor gelijke kansen voor alle individuen ongeacht hun achtergrond, geslacht of identiteit. Vier successen op het gebied van inclusiviteit.

Saamhorigheid
Koester het gevoel van saamhorigheid en solidariteit binnen de gemeenschap. Moedig burgerinitiatieven aan. Vier de positieve impact van samenwerking tussen mensen.

Kunst en cultuur
Ervaar de schoonheid en inspiratie die voortkomt uit kunst en cultuur. Moedig creativiteit aan en ondersteun initiatieven die artistieke expressie en culturele uitwisseling bevorderen.

Natuur
Waardeer de pracht van de natuur. Bevorder milieubewustzijn en ondersteun initiatieven die de bescherming van onze planeet en duurzaamheid bevorderen.

Ontwikkeling
Omarm groei en vooruitgang, zowel op persoonlijk niveau als op het gebied van innovatie. Ondersteun initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en de samenleving als geheel.

Samenwerking
Ervaar de kracht van samenwerking en partnerschappen op alle niveaus: lokaal, nationaal en internationaal. Doel: het bevorderen van vooruitgang en welvaart voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst.

Inclusieve educatie
Waardeer een onderwijssysteem dat gelijke kansen biedt aan alle leerlingen. Ongeacht hun talenten of achtergrond. Ondersteun initiatieven die inclusief onderwijs bevorderen.

Duurzaamheid
Omarm een levensstijl en beleid dat gericht is op duurzaamheid, zowel ecologisch als sociaal. Zorg ervoor dat we een gezonde en veerkrachtige samenleving nalaten aan toekomstige generaties.

Gezondheid
Ervaar het belang van mentale gezondheid en welzijn. Pleit voor openheid en begrip. Ondersteun initiatieven die mentale gezondheid bevorderen en stigma’s doorbreken.

Innovatie
Waardeer en vier innovatie op verschillende gebieden, van technologie tot sociale programma’s. Benadruk het potentieel dat vooruitgang biedt, om het leven van mensen op diverse manieren te verbeteren.

Tolerantie
Koester vrede, tolerantie en vreedzame conflictoplossing. Ondersteun initiatieven die bijdragen aan het creëren van een samenleving waarin diversiteit wordt gevierd en verschillen worden bewonderd.

Hoe Kun Jij Bijdragen?

Door de “Agenda van Hoop” kalender te kopen, draag je actief bij aan deze beweging. De kalender herinnert ons elke dag aan de waarden die we koesteren en aan de kracht van hoop en positiviteit. Bovendien planten we voor elke 10 verkochte kalender een boom.

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin iedereen weer op de eerste plaats komt.

Met creatieve groet,

Wietse
Heeren Creëren

Geniet van diversiteit, gelijkheid en gezamenlijkheid met de “Agenda van Hoop”. Bestel nu op Iedereen Weer op 1.